De naam "Eclips Interim Management & Consultancy" is bewust gekozen.

Volgens de Dikke Van Dale is een eclips "een gehele of gedeeltelijke verduistering van een hemellichaam door het verdwijnen achter een ander hemellichaam".

 

Ook in onze eigen kosmos zorgen externe factoren er soms voor dat  functionarissen tijdelijk niet beschikbaar zijn of even niet de kracht hebben om de zich op hun pad aanwezige (incidentele) problemen te omzeilen. Hierdoor kunnen op bedrijfskritische plekken in uw organisatie ongewenste situaties ontstaan.

 

Eclips Interim Management & Consultancy biedt u graag de helpende hand door het beschikbaar stellen van tijdelijk, maar vooral deskundig personeel!