Eclips Interim Management & Consultancy werkt volgens een vaste methodiek van opdrachtformulering tot evaluatie, zodat voor alle partijen altijd duidelijk is wat van elkaar verwacht kan worden en welke resultaten bereikt moeten worden. Indien gewenst ontvangt u na één maand een plan van aanpak. Maandelijks wordt de stand van zaken besproken, met een evaluatiegesprek na afloop. Natuurlijk dragen wij onze verkregen kennis weer aan u over, zodat u geen "gemis van informatie" heeft. Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zorgen ervoor dat uw problemen ook niet buiten de deur komen, daar staan wij voor garant.

Eclips Interim Management & Consultancy werkt zowel rechtstreeks als via bemiddelingsbureaus. U kunt dus zowel kiezen voor een werkwijze via een bemiddelingsbureau of ons rechtstreeks benaderen. De keuze is aan u. Wij nemen graag beide opties met u door. 

 

Wij zijn in bezit van VAR-verklaringen vanuit de Belastingdienst, zodat u verzekerd bent dat Eclips loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afdraagt en u hier geen onduidelijkheid over heeft.  

 

Wij streven naar een tijdsduur van een opdracht van maximaal 1 jaar, om onze onafhankelijkheid en “frisse blik” te kunnen behouden.  Na afloop van de klus, gaan de opdrachtgever en Eclips Interim Management & Consultancy weer uit elkaar. Een flexibele vorm van management inhuren, zonder inbreuk op de kwaliteit. 

 

Indien u behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt u het contactformulier invullen en versturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Natuurlijk kunt u ons ook bellen op telefoonnummer 06-10159848. Rechtstreeks emailen kan ook: info@eclips.nl