ACTIVITY Realiseert

Activity_cirkel+grid_roze

 

Eclips is tevens een vaste samenwerkingpartner van ACTIVITY Project Management Services

 

 

ACTIVITY’s missie is het ondersteunen van top management teams bij het project- en programmamatig realiseren van strategische doelstellingen binnen grote en/of complexe organisaties met onder andere:

Project en Programma management consultancy waarmee complexe projecten en programma’s worden opgezet en opgestart, op specifieke factoren zoals scope, planning, risico, budget en governance worden ondersteund, en waarmee medewerkers worden geprofessionaliseerd;

Project en Programma management waarmee complexe projecten en programma’s worden gemanaged en bestuurd;

Project en Programma control waarmee complexe projecten en programma’s (integraal) worden beheerst op factoren als scope, geld, organisatie, kwaliteit, informatie, tijd en risico;

Management of Change waarmee lijnorganisaties op gebied van bijvoorbeeld organisatiestructuur, besluitvorming en samenwerking worden geprofessionaliseerd opdat project en programmamatig werken ‘standaard’ kan verlopen.